Student Work Link Traineeguiden
Student Work Link

CV - Att skriva CV

Checklista för CV

- Ljug inte.
- Skriv luftigt och använd vitt papper.
- Skriv i punktform.
- Skriv punkterna i rätt ordning.
- Använd dig av information som är positiv och relevant.
- Se till att ditt CV inte är längre än två A4-sidor.
- Kontrollera att ditt CV är fritt från stavfel och syftningsfel.

Efter ett kort ansökningsbrev ska du bifoga ditt CV (curriculum vitae). Ditt CV ska komplettera det personliga brevet och innehålla närmare information om när du gjorde vad. Ett bra CV ger snabbt och enkelt en bild av författarens meriter, ambitioner och personlighet.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på CV.

CV står för curriculum Vitae som betyder livsbeskrivning på latin. Som framgår av namnet är det meningen att ditt CV ska ge läsaren en bild av vem du är och vad du vill med ditt liv. Samtidigt är det ändå inte nödvändigt att ta det här med livsbeskrivning för bokstavligt. Även om det naturligtvis är viktigt att inte ljuga om sig själv finns det ingen anledning att ta med erfarenheter som inte är positiva och relevanta när du söker arbetet. Att skriva CV är ingen exakt vetenskap och håll alltid i åtanke att varje CV ska vara skräddarsytt för tjänsten du söker och arbetsgivaren som ska läsa det.

Precis som i det personliga ansökningsbrevet ska man skriva personuppgifter längst upp till vänster. Det kan hända att ansökningshandlingarna separeras under bearbetningsprocessen, vilket kan leda till en hel del problem om man inte snabbt kan para ihop CV och ansökningshandlingar. Under personuppgifterna kan du börja med att skriva din målsättning där du kort och koncist förklarar vad du vill uppnå i ditt arbetsliv. Det kan till exempel stå: "Mål: Att hjälpa barn i svårigheter till ett bättre liv samt att ge familjer stöd i min roll som kurator." Du kan även ta med en rubrik som heter profil eller personlighet där du lika kortfattat som i målbeskrivningen tar upp några av dina positiva, men inte desto mindre helt verkilga, egenskaper.

Efter dina personliga egenskaper, om du valt att ta med dessa, kan du fortsätta med att punkta upp dina meriter med de viktigaste högst upp. Eftersom de senaste meriterna bäst ger en bild av vem du är det oftast rimligt att också rangordna dem högst. För att göra det lätt för läsaren ska man göra separata listor för utbildnings- och arbetsmeriter. Vill du åberopa ytterligare meriter som idrottsframgångar eller förtroendeuppdrag kan du även upprätta flera listor med egna rubriker för dessa. Listan med dina studiemeriter, och med rubriken utbildning, bör vara först om du är student och sedan följas av dina meriter från arbetslivet. Under utbildning kan även du skriva in övriga kurser och fortbildningsprogram du har gått.

Tänk på att göra ditt CV luftigt med tydliga rubriker och kortfattade men heltäckande förklaringar av vad du gjort. Lista även vilka språk du behärskar och på vilken nivå samt vilka förtroendeuppdrag du har haft. Skriv även en lista med övriga meriter där du tar fram exempelvis idrottsprestationer eller skådespelarframträdanden. Denna lista kan vara guld värd och verkligen få dig att sticka ut från alla andra som söker tjänsten. Längre ner brukar man skriva sina fritidsintressen. Kontakter är som bekant en klar fördel när man söker arbete och om du känner någon person som skulle vara värdefull att nämna när du söker jobbet kan du skriva den under referenser längst ner. Skriv personens namn och telefonnummer så att arbetsgivaren enkelt kan komma i kontakt med henne eller honom. Var noga med att förvarna din referent innan så att hon eller han inte blir chockad när företaget ringer upp.

För övriga tips gällande CV:t och CV mall kolla in CVlabbet.se.

Källor

CV-boken av Charlotte Hågård.
Jobbsökarens handbok: Hur du marknadsför dig själv av Johan Åkesson.
Vinn rätt jobb! av Paul Stevens.
Att söka jobb: en handbok i konsten att analysera ditt nuläge, ställa upp mål för ditt liv, utarbeta en handlingsplan, påbörja din marknadsföringskampanj av Lars Kusénius.

Student Work Link CV & lediga jobb.
Starta eget
Att starta eget företag innebär mycket jobb men ger också oerhört mycket tillbaka i form av frihet och erfarenhet.

CV | Copyright © Student Work Link
Kontakt Hem Lediga jobb Att söka jobb - CV, arbetsintervju osv För företag Anslagstavlan Företagsguide Om Student Work Link
Kurslitt