Student Work Link Traineeguiden
Student Work Link

Kraven ökar på en mer utvecklad samproduktion mellan högskola och näringsliv

KK-stiftelsen bjuder därför in universitet och högskolor för att i aktiv samverkan med näringsliv och offentlig sektor utveckla och långsiktigt genomföra masterprogram efter Bolognamodellen. Även de konstnärliga högskolorna - Beckmans, Designhögskolan, Danshögskolan, Dramatiska Institutet, Konstfack, Konsthögskolan, Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan bjuds in. Mastersprogrammen bidrar till att profilera lärosätena.Studenterna ska under masterutbildningen ha nära kontakt med näringsliv, institut och offentlig sektor genom till exempel gästföreläsare, handledare, praktik, examensarbeten, fadderföretag och deltagande i skarpa projekt. Masterutbildningen kan ges på såväl svenska som engelska och ska i första hand rikta sig till studenter som efter utbildningen förväntas arbeta i svenska organisationer eller företag med verksamhet i Sverige.

Artikeln presenteras i samarbete med:

Studentguiden
------------------- Tips -------------------

CV engelska

Som du säkert vet kan du få hjälp med att skriva ditt CV på StudentWorkLink.se. Du hittar sådana sektioner på exempelvis, CV mall och CV exempel. Vill du istället ha information om engelskt CV, i.e. english CV, så finns den informationen på andra bra webplatser. Där finns även information om den engelska jobbintervjun. En hemsida som har bra information om engelskt CV är CVlabbet.. Du hitter deras sektion om det engelska CV:t via English CV – CVlabbet.se.
Starta eget
Att starta eget företag innebär mycket jobb men ger också oerhört mycket tillbaka i form av frihet och erfarenhet.


Ladda ner...
...exempel på CV och personligt ansökningsbrev!

CV | Copyright © Student Work Link
Kontakt Hem Lediga jobb Att söka jobb - CV, arbetsintervju osv För företag Anslagstavlan Företagsguide Om Student Work Link
Kurslitt