Student Work Link Traineeguiden
Student Work Link

Många vill starta forskarskola

När ansökningarna är räknade står det klart att det är många av landets lärosäten som är intresserade av att driva forskarskolor. 64 ansökningar från 16 universitet och högskolor konkurrerar om 40 miljoner under de kommande fem åren.

Flest ansökningar har Göteborgs universitet och KTH lämnat in. På andra plats kommer Linköpings och Lunds universitet. Bland ansökningarna från de "yngre" universiteten och högskolorna, finns Växjö universitet, Karlstad universitet, Högskolan i Jönköping och Blekinge tekniska högskola.Ämnesmässigt finns en stor spridning bland ansökningarna, flera med tvärvetenskaplig ansats. Drygt hälften av ansökningarna avser forskarskolor inom det natur- och teknikvetenskapliga området. Humaniora och samhällsvetenskap svarar för ungefär en tredjedel av ansökningarna. Nio ansökningar avser forskarskolor inom medicinområdet.

Artikeln presenteras i samarbete med:

Studentguiden
Starta eget
Att starta eget företag innebär mycket jobb men ger också oerhört mycket tillbaka i form av frihet och erfarenhet.


Ladda ner...
...exempel på CV och personligt ansökningsbrev!

CV | Copyright © Student Work Link
Kontakt Hem Lediga jobb Att söka jobb - CV, arbetsintervju osv För företag Anslagstavlan Företagsguide Om Student Work Link
Kurslitt