Student Work Link Traineeguiden
Student Work Link

Ambassadör, läkare, domare och professor- arbetslivets främsta statusyrken

En doktorsavhandling från Göteborgs Universitet, där man rangordnat 100 yrken efter dess status, visar att vissa yrken för evigt verkar vara förknippade med hög status, medan andra yrken har svårt att uppnå den status de förtjänar. Sjuksköterska, barnskötare och polis är exempel på yrken som, enligt avhandlingen, borde ha högre status än de har medan diskare, städerska och gatuköksbiträde hamnar bland de yrken som har sämst status.Till grund för studien har en enkätundersökning gjorts där folk ombetts ange vilken status de tycker olika yrken har. Resultaten visar bland annat att andelen kvinnor har en negativ påverkan på yrkesstatus i de yrken som rangordnas högst, medan makt, offentlighet och kändisskap höjer ett yrkes status. Även inkomst- och utbildningsnivå är viktiga variabler i statusekvationen.

Artikeln presenteras i samarbete med:

Studentguiden
Starta eget
Att starta eget företag innebär mycket jobb men ger också oerhört mycket tillbaka i form av frihet och erfarenhet.


Ladda ner...
...exempel på CV och personligt ansökningsbrev!

CV | Copyright © Student Work Link
Kontakt Hem Lediga jobb Att söka jobb - CV, arbetsintervju osv För företag Anslagstavlan Företagsguide Om Student Work Link
Kurslitt